Zásady

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, kterým věnujeme maximální pozornost a péči. Dbáme na to, aby nebyly pouze splněny všechny požadavky, ale pokud je to možné, byly i překročeny, jelikož si uvědomujeme citlivou povahu této oblasti.

Provozovatel internetového obchodu topextensions.cz, RAS-TRADE d.o.o, je povinen chránit osobní údaje svých uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (ZVOP-1-UPB1).

Pro potřeby obchodování, topextensions.cz sbírá následující uživatelské informace:

Obchodník za účelem poskytování služeb, které nabízí, shromažďuje, spravuje, zpracovává a ukládá následující údaje o uživateli:

Jméno a příjmení;

adresa doručení;

firmo oz. název právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou);

DIČ právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou);

emailová adresa (uživatelské jméno);

heslo v šifrované podobě;

kontaktní telefonní číslo;

země trvalého pobytu;

jiné informace, které uživatel dobrovolně vloží do formulářů v internetovém obchodě;

jiné informace, které uživatel dobrovolně přidá později do svého profile.

Obchodní není zodpovědný za přesnost, úplnost a aktuálnost uživatelem vložených dat.

Z bezpečnostních důvodů se také shromažďují adresy IP, ze kterých uživatelé přistupují k webu. Každému uživateli je na začátku návštěvy přiřazen soubor cookie relace k identifikaci a sledování nákupního košíku. Ve vašem počítači může laserni-podaljski.net také ukládat další cookie soubory, například: ID uživatele v šifrované podobě (k identifikaci uživatele při vaší další návštěvě), hodnocení položek (abyste měli přehled nad již ohodnocenými položkami) a soubory cookie Google Analytics (analýza návštěvy webu).

Všechna výše uvedená data kromě cookies souborů jsou trvale uložena na serveru topextensions.cz. Soubory cookie relace jsou ukládány do paměti serveru pouze po dobu návštěvy a jsou vymazány po jedné hodině nečinnosti a trvalé soubory cookie jsou uloženy v počítači návštěvníka.

Manažer topextensions.cz může použít data v anonymizované souhrnné formě pro účely statistické analýzy. Laserni-podaljski.net v žádném případě nepředá informace o uživateli neoprávněným osobám. Pouze svěříme doručovací službě (např. Zasilkovna, GLS) dodací adresu uživatele, e-mail a telefonní číslo pro snadný kontakt. Uživatele budeme kontaktovat pouze prostřednictvím komunikace na dálku, za předpokladu uživatel výslovně nevznesl námitky.

Implementace zásad ochrany osobních údajů

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má obchodník ochranu osobních údajů upravenou pravidly o ochraně osobních údajů.

Všichni zaměstnanci obchodníka na plný nebo částečný úvazek, kteří mají přístup k osobním a jiným informacím uživatelů, jsou si vědomi ustanovení Zásad ochrany osobních údajů a povinnosti chránit osobní a jiné údaje a jsou povinni dodržovat tato ustanovení o ochraně osobních údajů a soukromí uživatelů internetových obchodů. Povinnost chránit osobní a jiné údaje platí po neomezenou dobu, a to i po ukončení vztahu s obchodníkem.

Registrovaní uživatelé mohou kdykoli přestat používat internetový obchod a mohou svou registraci zrušit. Učiní tak písemným oznámením obchodníkovi, že registrace je zrušena. Před odesláním prohlášení o zrušení musí uživatel zaplatit obchodníkovi veškeré zbývající závazky vyplývající z nákupů provedených v internetovém obchodě. Obchodník bude rovněž chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu podle těchto zásad ochrany osobních údajů v případě odnětí registrace.

Péče o dítě

Reklamy budou jasně viditelné (podle věku) a viditelně odděleny od her a soutěží. Jakákoli komunikace zaměřená na děti bude přiměřená jejich věku a nevyužije důvěřivosti dětí, jejich nedostatku zkušeností nebo jejich pocitu loajality. Poskytovatel nesmí přijmout objednávku od někoho, o kom ví nebo má podezření, že je dítětem, bez výslovného svolení jeho/jejích rodičů nebo opatrovníků.

Poskytovatel nesmí přijímat žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Stejně tak poskytovatel nesmí poskytnout informace přijaté od dětí třetí straně, s výjimkou rodičů nebo zákonných zástupců. Poskytovatel také nesmí nabízet volný přístup k výrobkům nebo službám, které jsou pro děti škodlivé.

Výjimečné zveřejnění osobních údajů

Informace shromážděné a zpracované společností topextensions.cz budou zveřejněny pouze v případě, že taková povinnost je stanovena zákonem nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro řízení u soudů nebo jiných státních orgánů a pro ochranu a výkon oprávněných zájmů. topextensions.cz.

Právo být informován

Máte právo na neplacené informování o vašich osobních údajích, které máme v držení, a také právo tyto informace smazat. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vymazání, obnovení nebo použití vašich informací, kontaktujte prosím: info@topextensions.cz nebo nám pošlete požadavek poštou.

Stav objednávky: Vyhrazujeme si právo vás kontaktovat telefonicky. Budeme vás informovat prostřednictvím SMS, v době, kdy je vaše objednávka odeslána a v případě, že položky nebyly do 3-5 dnů obdrženy. Pokud položky nebyly vyzvednuty do 5 dní, vyhrazujeme si právo zavolat na přeposlané telefonní číslo jako připomínku k vyzvednutí položek.

Upozornění: Po přihlášení k odběru upozornění budou vaše jméno, tel. číslo a vaše e-mailová adresa s povolením používány pro reklamní účely, dokud si neodhlásíte odběr. Platí pouze pro přijímání upozornění v případě, že je při objednávce vybrána zvláštní kolonka, která vám umožní zaregistrovat se. Oznámení obdržíte prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru.

Pokud zadáte svou emailovou adresu na Facebooku nebo do formuláře na první stránce topextensions.cz, na kterou obdržíte slevový kupón na vaši objednávku, uložíme vaši emailovou adresu pro účely zasílání vám informací ohledně speciálních výhod a reklam internetové obchodu podaljski.net. Odběr upozornění můžete kdykoli zrušit zasláním zprávy na info@topextensions.cz nebo kliknutím na odkaz ‘zrušení odběru’, který se nachází u konce promočních emailů.

Přejete-li si odhlásit odběr občasných promočních zpráv, odpovězte na textovou zprávu, kterou jste dostali slovem “Unsubscribe” a vaše telefonní číslo z databázi adresátů vyjmeme.

Právo z RAS-TRADE d.o.oy kdykoli si vyžádám kontrolora osobních dat:

Přístup k osobním a následujícím údajům:

Účely zpracování,

typy osobních údajů, uživatelů nebo kategorií uživatelů, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména uživatelům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,

odhadované období uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria, která mají být použita k určení tohoto období,

existenci automatizovaného rozhodování, včetně vytváření profilů. Důvody a význam a očekávané důsledky takového zpracování pro jednotlivce.

Jedna (bezplatná) kopie osobních údajů ve formátu, který uvedu (pokud je žádost podána elektronickými komunikačními prostředky a nepožaduji to jinak, a musí být poskytnuta elektronicky). Za dodatečné kopie, které požaduji, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k nákladům. Oprava nepřesných osobních údajů.

Omezení zpracování, když:

Dojde k popření přesnosti osobních údajů po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů,

Zpracování je nezákonné a jsem proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduji omezení jejich použití,

správce údajů je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale já je potřebuji k vymáhání, výkonu nebo obraně právních nároků.

Tisk osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě s právem předat tyto informace jinému kontrolorovi, aniž by jim byl bránil původní kontrolor.

Zastavení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně vytváření profilů. Zastavení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně vytváření profilů.

To, že se na mě nevztahují žádné rozhodnutí založené pouze na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má právní účinky na mě nebo má na mě podobně významný dopad, jsou-li splněny předpoklady článku 22 obecného nařízení o ochraně údajů.

Právo podat stížnost na kontrolora u Informačního komisaře, pokud se domnívám, že zpracování mých osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Uplatnění práv

Jsem si vědom toho, že všechny výše uvedené požadavky týkající se výkonu práv na osobní údaje mohou být provozovateli písemně adresovány e-mailem na adrese info@topextensions.cz.

Jsem si vědom toho, že kontrolor může ode mě vyžadovat další informace za účelem spolehlivé identifikace v případě výkonu práv na osobní údaje, a může se mnou odmítnout jednat, pouze pokud prokáže, že mě nemůže spolehlivě identifikovat.

Jsem si vědom toho, že na můj požadavek, u kterého uplatňuji svá práva ve vztahu k výše uvedeným osobním údajům, musí kontrolor reagovat bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

O cookies

Co jsou cookies a proč jsou potřeba?

Cookie je krátký text, který web pošle vašemu prohlížeči, když jej navštívíte. Pomůže vám to web rozpoznat, zapamatovat si informace o vaší návštěvě a poskytnout vám přátelskou a snadno použitelnou webovou službu. Cookies používáme k personalizaci obsahu na našich stránkách, k zapamatování vašich preferencí a zaznamenávání návštěv v našem internetovém obchodě. Procházením v našem internetovém obchodě jsou soubory cookie příjemnější, rychlejší a efektivnější.

Zakázání cookies

Vy rozhodujete, zda chcete povolit ukládání cookies na vašem zařízení. Ve svém webovém prohlížeči můžete ovládat a měnit nastavení souborů cookie.

Pro informace o nastavení souborů cookie vyberte webový prohlížeč, který používáte.

Chrome

Firefox

Opera

Internet Explorer 9

Internet Explorer 7 a 8

Safari

Pokud změníte nebo smažete soubor cookie vašeho prohlížeče, upravíte nebo změníte svůj prohlížeč nebo zařízení, možná budete muset cookies znovu deaktivovat. Proces správy a mazání souborů cookie se v jednotlivých prohlížečích liší. Pokud s tím potřebujete pomoc, můžete se obrátit na helpdesk našeho prohlížeče. Sledování Google Analytics můžete také zakázat na následujícím odkazu.

Cookies používané na této stránce

List of cookies we use

IME PIŠKOTKA

NAMEN

TRAJANJE

PODJETJE

sb

Facebook plugin operation

2 years

Facebook

fr

Facebook plugin operation

3 months

Facebook

xs

Facebook plugin operation

3 months

Facebook

c_user

Facebook plugin operation

3 months

Facebook

presence

Facebook plugin operation

session Duration

Facebook

pl

Facebook plugin operation

1 moth

Facebook

wd

Facebook plugin operation

1 week

Facebook

datr

Facebook plugin operation

3 months

Facebook

m_pixel_ratio

Facebook plugin operation

session Duration

Facebook

dpr

Facebook plugin operation

1 week

Facebook

act

Facebook plugin operation

session Duration

Facebook

_lo_v

Ghostmonitor plugin

3 months

Ghost monitor

__cfduid

Ghostmonitor plugin

1 year

Ghost monitor

_lo_u

Ghostmonitor plugin

1 year

Ghost monitor

_ga

Ghostmonitor plugin

1 year

Ghost monitor

__insp_slim

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__lc_vv

Livechat function on page

session Duration

Livechat inc.

_ga

Livechat function on page

2 years

Livechat inc.

__lc_cst

Livechat function on page

2 years

Livechat inc.

__insp_targlpt

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__insp_targlpu

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__insp_nv

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__insp_norec_sess

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__livechat_chat

Livechat function on page

3 years

Livechat inc.

__lc_cid

Livechat function on page

2 years

Livechat inc.

__insp_wid

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__livechat

Livechat function on page

3 years

Livechat inc.

__livechat_lastvisit

Livechat function on page

3 years

Livechat inc.

__utma

Website analytics

2 years

Google Analytics

__utmz

Website analytics

6 months

Google Analytics

__utmc

Website analytics

Session duration

Google Analytics

__utmv

Website analytics

Session duration

Google Analytics

__distillery

Video player operation

topextensions.cz

topextensions.cz

woocommerce_items_in_cart

Website function topextensions.cz

topextensions.cz

topextensions.cz

__kla_id

Website function topextensions.cz

topextensions.cz

topextensions.cz

wp_woocommerce_session_

Website function topextensions.cz

topextensions.cz

topextensions.cz

 

Close Menu

VÍTEJTE

Zaregistrujte se a nakupujte u nás

NEBO