Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu topextensions.cz jsou sestaveny v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (ZVPot-UPB2). Internetový obchod topextensions.cz (dále jen „obchod“ nebo „topextensions.cz“) provozuje RAS-TRADE d.o.o poskytovatel e-komerčních služeb (dále jen „poskytovatel“). Všeobecné obchodní podmínky se týkají fungování internetového obchodu topextensions.cz, práv kupujícího a obchodního vztahu mezi poskytovatelem a kupujícím.

Přístup k informací

(shrnutí právních předpisů)

Prodejce se zavazuje poskytnout kupujícímu vždy tyto informace:

Uchazeč se zavazuje poskytovat kupujícímu vždy následující informace:

*1) údaje o společnosti (název a sídlo společnosti, registrační číslo),

*2) kontaktní informace, které umožňují uživateli rychle a efektivně komunikovat (e-mail, telefon),

*3) základní charakteristiku zboží nebo služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),

*4) dostupnost položek (jakákoli položka nebo služba nabízená na webu by měla být dostupná v přiměřené lhůtě),

*5) podmínky doručení zásilek nebo provedení služby (způsob, místo a čas doručení)

*6) všechny ceny musí být jasně a jednoznačně stanoveny a musí být jasné, zda již zahrnují daně a náklady na dopravu,

*7) způsob platby a doručení,

*8) platnost nabídky,

*9) období, ve kterém je stále možné odstoupit od smlouvy, a podmínky pro odstoupení; plus zda a za kolik může kupující zboží vrátit,

*10) vysvětlení postupu vyřizování stížností, včetně všech kontaktních údajů.

Nabídka produktů

Ceny jsou uváděny v běžných nebo diskontních sazbách. Běžné ceny jsou doporučené prodejní ceny výrobce nebo dovozce nebo ceny formulované poskytovatelem. Online nebo diskontovaná cena je cena platná pro online nákupy v případě 100% hotovostní platby nebo platby předem pomocí převodu TRR a PayPal a plateb kreditní kartou.

Způsob platby

Poskytovatel nabízí následovné způsoby platby

* doklad o zaplacení v hotovosti,

* převodem na účet správce RAS-TRADE d.o.o. – nabídkovou / proforma fakturou,

* kreditními kartami

* platbou přes PayPal

Prodejce vystaví kupujícímu fakturu na trvalém nosiči dat, kde budou vypsány podrobné náklady a pokyny, jak odstoupit od koupi a vrátit zboží, je-li to nutné a možné. Kupní smlouva (objednávka) je uložena elektronicky na serveru poskytovatele. V případě objednávky obdrží kupující e-mailem potvrzení objednávky. Kupující si může od prodejce vyžádat smlouvu / objednávku.

Ceny

Pokud není uvedeno něco jiného, ceny zahrnují 0% DPH a tyto ceny jsou platné do 1. 7. 2020 do doby, kdy bude na stránkách uveřejněna změna.

Ceny jsou platné v době na cenění a nejsou přednastavené.

Ceny jsou platné v případě platby výše uvedenými způsoby za výše uvedených podmínek.

Navzdory obrovskému úsilí o poskytování nejaktuálnějších a nejpřesnějších informací mohou být informace o cenách nesprávné. V tomto případě, nebo pokud se cena položky během zpracování objednávky změní, nabídne prodejce kupujícímu možnost odstoupit od koupě, přičemž zároveň nabídne kupujícímu řešení, které povede k vzájemné spokojenosti. Kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy uchazeč potvrdí objednávku (kupující obdrží elektronickou zprávu o stavu jako Objednávka přijata). Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky stanoveny a vztahují se jak na poskytovatele, tak na kupujícího.

Průběh nákupu

1. Objednávka přijata

Po zadání objednávky obdrží kupující e-mailem oznámení o přijetí objednávky. V tomto kroku má kupující možnost zrušit objednávku do jedné hodiny. Komplexní informace o stavu a obsahu objednávky jsou vždy kupujícímu dispozici na webových stránkách poskytovatele.

2. Potvrzení objednávky

Pokud kupující nezruší objednávku, objednávka přejde do dalšího zpracování poté, co ji prodejce zkontroluje, ověří dostupnost objednaných položek a objednávku potvrdí nebo odmítne. Prodejce může kupujícímu zavolat na jeho kontaktní telefonní číslo, aby ověřil informace nebo zajistil přesnost doručení. Po potvrzení objednávky uchazeč oznámí kupujícímu e-mailem předpokládanou dodací lhůtu. Smlouva o nákupu objednaného zboží mezi kupujícím a prodejcem je v této fázi neodvolatelně uzavřena.

3. Odeslané zboží

Prodejce připraví, odešle zboží ve sjednané lhůtě a informuje kupujícího e-mailem. V uvedeném e-mailu prodejce také informuje kupujícího o zásadách vrácení zboží, kam se obrátit v případě zpoždění dodávky a kam se obrátit v případě reklamace.

Nákupní košík

Nákupní košík v internetovém obchodě funguje stejně jako v tom kamenném. Prostě si do něj vložíte zboží, které se vám líbí, a chcete si ho koupit, a před samotnou koupí se můžete rozhodnout, zda to zaplatíte nebo zboží z košíku dáte pryč.

Hodnota košíku se postupně sčítá a také můžete množství vybraných produktů v košíku měnit.

Fakturace

Po doručení a zaplacení objednaných položek společnost topextensions.cz také odešle fakturu kupujícímu ve formátu pdf na e-mailovou adresu kupujícího. Faktura uvádí cenu a veškeré náklady spojené s nákupem. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů před provedením objednávky.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě smluv uzavřených na dálku má spotřebitel právo do 14 dnů jasně informovat společnost na adrese info@topextensions.cz nebo jakýmkoli jiným komunikačním kanálem, že odstoupuje od smlouvy bez udání důvodu. Formulář pro stažení si můžete stáhnout kliknutím ZDE.

Spotřebitel musí vrátit zboží společnosti nejpozději 14 dní po oznámení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel vrátí zboží společnosti: RAS-TRADE d.o.o, M. Vucinica 15, 81000 Podgorica, Montenegro. Jediným nákladem pro spotřebitele v souvislosti se zrušením objednávky jsou přímé náklady na vrácení zboží.

Spotřebitel musí vrátit věc prodávajícímu nepoškozenou a v nezměněném množství, ledaže by byla věc zničena, vadná, ztracená nebo její množství bylo sníženo bez zavinění spotřebitele.

Při vrácení zboží spotřebitel rovněž zašle fakturu za zboží a osobní údaje a transakční účet, na který chce vrátit peníze. Platbu vrátíme do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení.

Nepřijímáme balíčky zpětného odkupu

Více informací

Všechny položky jsou opatřeny označením, takže produkt již nebude z hygienických nebo jiných důvodů prodáván.

Balíčky na zakázku nepodléhají reklamaci, protože jsou vyráběny ručně a podle dohodnutých měření, která jsou zaznamenána na webových stránkách.

V případě reklamace již vložených trvalých vlasových příčesků (např.: příčesky se samolepicí páskou, keratinových příčesků, nebo microring prodloužení) potřebujeme doklad o prodlužování vlasů profesionální osobou, příp. lidmi se zkouškou / licencí na prodlužování vlasů. Všechny typy trvalých prodloužení vlasů vyžadují speciální znalosti, které mají pouze odborníci v této oblasti. Doporučuje se nevkládat trvalé nebo pevné prodloužení vlasů sami, protože nesprávné vložení nebo péče mohou zkrátit jejich životnost.

Skutečná vada

Kdy se jedná o skutečnou vadu? Pokud:

položka nemá vlastnosti nezbytné pro její běžné použití nebo oběh

položka nemá vlastnosti nezbytné pro konkrétní použití, pro které je kupující kupuje, ale tato skutečnost je známa nebo by měla být známa prodejci

položka nemá vlastnosti a kvalitu, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty nebo předepsány

prodejce dodal položku, která neodpovídá vzorku nebo modelu, pokud nebyl vzorek nebo model zobrazen pouze pro ilustraci.

Jak zkontrolovat vhodnost zboží?

Musí být zkontrolováno jiným bezchybným výrobkem stejného typu ve stejnou dobu jako prohlášení výrobce nebo prohlášení o samotném předmětu.

Jak prokázat skutečnou vadu?

Kupující nás musí informovat o jakýchkoli podstatných vadách spolu s jejich přesným popisem na vlastní náklady, v zákonné lhůtě, a zároveň nám umožnit věc prozkoumat. Konkrétní formulář hlášení chyb je ZDE.

Právo reklamovat předmět s významnou vadou se více řídí ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.

Doručení

Prodejce doručí zboží nebo služby během sjednaného termínu.

Doručení zajišťuje kurýrní společnost Zasilkovna.

Náklady za doručení

Náklady za doručení jsou zdarma u všech produktů našeho obchodu.

Dodatečné náklady

Při volbě platby hotově při doručení, budete platit dodatečný poplatek 80 Kč včetně DPH.

Pokud nemáte dodací adresu, můžete si balíček vyzvednout v nejbližší poště nebo v místě vyzvednutí Zasilkovni. Pokud potřebujete přepravní kód, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@topextensions.cz, kde vám rádi pomůžeme.

Ochrana osobních dat

Poskytovatel se zavazuje trvale chránit všechny osobní údaje uživatele. Prodejce použije osobní údaje výhradně za účelem splnění objednávky (zasílání informačních materiálů, nabídek, faktur) a další nezbytné komunikace.

V žádném případě se osobní data nedostanou k nepověřeným osobám.

Komunikace

Poskytovatel bude kontaktovat uživatele prostřednictvím komunikace na dálku za podmínky, že k tomu uživatel výslovně nevznesl námitky.

Péče o dítě

Reklamy budou jasně viditelné (podle věku) a viditelně odděleny od her a soutěží. Jakákoli komunikace zaměřená na děti bude přiměřená jejich věku a nevyužije důvěřivosti dětí, jejich nedostatku zkušeností nebo jejich pocitu loajality.

Poskytovatel nesmí přijmout objednávku od někoho, o kom ví nebo má podezření, že je dítětem, bez výslovného svolení jeho/jejích rodičů nebo opatrovníků.

Poskytovatel nesmí přijímat žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Stejně tak poskytovatel nesmí poskytnout informace přijaté od dětí třetí straně, s výjimkou rodičů nebo zákonných zástupců.

Poskytovatel nesmí nabízet volný přístup k výrobkům nebo službám, které jsou pro děti škodlivé.

Zbavení se odpovědnosti

Poskytovatel se snaží zajistit, aby informace zveřejňované na jeho stránkách byly aktuální a správné. Vlastnosti zboží, dodací lhůta nebo cena se však mohou změnit tak rychle, že poskytovatel neopraví informace na webových stránkách. V takovém případě prodejce informuje kupujícího o změnách a umožní mu zrušit objednávku nebo vyměnit objednanou položku.

Přestože poskytovatel vynakládá veškeré úsilí, aby poskytl přesné fotografie prodejních položek, musí být všechny fotografie považovány za ilustrační. Fotografie nezaručují vlastnosti produktu.

Stížnosti a spory

Poskytovatel dodržuje platné právní předpisy na ochranu spotřebitele. Prodejce vyvine veškeré úsilí, aby splnil svou povinnost zřídit účinný systém vyřizování stížností a určit osobu, na níž se v případě potíží může kupující obrátit telefonicky nebo e-mailem. Stížnost je podána prostřednictvím e-mailové adresy info@topextensions.cz. Postup při vyřizování stížnosti je důvěrný.

Poskytovatel si je vědom toho, že podstatnou vlastností spotřebitelského sporu, přinejmenším pokud jde o soudní urovnání, je jeho nepřiměřený účinek na ekonomickou hodnotu pohledávky a náklady spojené s vyřešením samotného sporu. To je také hlavní překážkou pro spotřebitele v podání sporu u soudu. Poskytovatel proto vynaloží maximální úsilí k vyřešení sporů vzájemnou dohodou.

Pokud máte jakékoli další otázky, kontaktujte nás, prosím, na info@topextensions.cz a rádi vám pomůžeme.

V případě, že kupující / spotřebitel není s řešením stížnosti spokojen, může:

  1. v souladu se zákonem o mimosoudním urovnávání spotřebitelských sporů (dále jen ZlsRPS) podat u Evropského střediska pro řešení sporů (dále jen „ZlsRPS“) podnět k zahájení mimosoudního urovnání konkrétního spotřebitelského sporu (dále jen „ZlsRPS“) : ECDR); 6108890000 se sídlem v Lublani, Tomšičeva ulica 6, která byla poskytovatelem uznána jako kompetentní zhotovitel pro řešení spotřebitelských sporů. ECDR je registrována u Ministerstva pro hospodářský rozvoj a technologie Slovinska (dále jen MGRT) jako poskytovatel mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a bude tomu tak mediační a rozhodčí řízení (kombinace mediace a rozhodčího řízení) rozhodnuté poskytovatelem v souladu s „Pravidly ECDR pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“ zveřejněnými na webových stránkách www.ecdr.si. Tímto způsobem je kupujícímu / spotřebiteli poskytnut rychlý, snadný a účinný způsob mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, protože proces je obvykle ukončen do 30 dnů a je pro kupujícího / spotřebitele bezplatný (kupující / spotřebitel hradí pouze náklady na svého potenciálního zástupce). Podnět k zahájení řízení se podává na formuláři, který je k dispozici v elektronické podobě na adrese www.ecdr.si nebo v tištěné podobě v sídle ECDR. Postupy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů provádějí neutrální odborníci akreditovaní ECDR, kteří splňují podmínky stanovené ZlsRPS a jsou zapsáni do registru dodavatelů MGRT.

V souladu se ZlsRPS poskytovatel rovněž zveřejňuje elektronický odkaz na evropskou platformu pro online řešení spotřebitelských sporů:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

2. podat u příslušného soudu žalobu v bydlišti kupujícího.

Close Menu

VÍTEJTE

Zaregistrujte se a nakupujte u nás

NEBO